بایگانی مهر ۱۳۹۵ :: وبلاگ آموزش ابتدایی(پنجم ابتدایی)

وبلاگ آموزش ابتدایی(پنجم ابتدایی)

دانلود نمونه سوالات، جزوه ها و مطالب مفید برای پنجم ابتدایی+روان شناسی و ...

وبلاگ آموزش ابتدایی(پنجم ابتدایی)

دانلود نمونه سوالات، جزوه ها و مطالب مفید برای پنجم ابتدایی+روان شناسی و ...

وبلاگ آموزش ابتدایی(پنجم ابتدایی)

۴ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

سوالات  ریاضی

آزمون تغییرات مواد+علوم

آزمون درس اول بخوانیم پنجم

آزمون درس اول مطالعات پنجم

آزمون ریاضی ، عدد نویسی

آزمون علوم فصل 2

آزمون فصل 1و2علوم

آزمون فصل اول علوم پنجم

ارزشیابی ریاضی فصل اول

ریاضی مداد کاغذی

سوالات فصل اول ریاضی

املا

  • یوسف معصومی

  • یوسف معصومی

 علوم

ریاضی

فارسی

  • یوسف معصومی

  • یوسف معصومی